Medlems login

Binero

RambergMediaImages

Nu kan vi till slut ropa: FÄRDIGA!

750 miljoner filer har äntligen kopierats över och all kunddata snurrar nu på vårt nya lagringssystem.

Tre veckors arbete, nästintill dygnet runt, är därmed över. Tidsmässigt har det varit något av det mest pressade vi har gjort. Som en jämförelse tog förra bytet 3 månader med betydligt mindre mängd data.

Så här långt har vi sprungit på ett antal mindre problem av typerna glitchar och felkonfigurationer, som vi snabbt åtgärdat. Den feedback vi fått och som vi även ser på olika mätverktyg är att problemen som haft med vår tidigare lagring att göra är borta. Därmed kan vi nu börja fokusera på andra områden än enbart lagring, som att vidareutveckla våra tjänster