Medlems login

Trafikinformation

varning mobilNya regler från 1:a
februari, 2018, innebär
att du som sitter
bakom ratten förbjuds att
prata i telefon, rattsurfa eller
skicka sms utan handsfree. Det blir
olagligt att ha mobiltelefon i handen när
du kör bil efter ändring i trafikförordningen.

Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap. 10 e § förordningen (2017:1284) Länk>>>