Här hittar Ni våra funktionärer

Vänligen respektera telefontid, vardagar 18.00-21.00.
(Teknisk support ges endast till klubbens medlemmar.)

 • Försäkringsfrågor

  Här kan Ni ställa frågor till försäkringsombuden.


 • Internet

  Här kan Ni ställa frågor om hemsidan och forumet.


 • Klubbtidning

  Här kan Ni ställa frågor om klubbtidningen.
  (Även tips är välkomna)


 • Träffverksamhet & regionombud

  Ta gärna kontakt med våra ombud om ni har frågor rörande aktiviteter i ert område. Ifall ombud saknas i din del av landet går det bra att kontakta regionombudsansvarige Tomas Lagren på 070-5410555.


   

 • Valberedning

  Här kan Ni ställa frågor till vår valberedning.


 • Ekonomi

  Här kan Ni ställa frågor till våra ekonomiansvariga.


 • Webshop

  Här kan Ni ställa frågor om klädesleveranser från webshopen.


 • Medlemsregistrator

  Här kan Ni ställa frågor till vår medlemsregistrator.


   

 • PR-ansvarig

  Här kan Ni ställa frågor till vår PR-ansvarig