Styrelsen

Vänligen respektera telefontid, vardagar 18.30-19.30. Teknisk support ges endast till klubbens medlemmar.

Namn Befattning Mobiltelefon Ort
Patrik Hedström Ordförande 070-640 29 99 Höganäs
Robert Hjelm Vice ordförande 070-362 63 61 Rättvik
Jonas Eriksson Kassör 070-598 10 64 Malmö
Ingemar Caisander Sekreterare 073-999 48 75 Helsingborg
Peter Muntlin Ledamot 070-838 81 57 Nordmaling
Per Eriksson Ledamot 070-638 39 00 Kil
Daniel Forsén Ledamot 070-932 56 73 Liatorp
Anders Wahlberg Ledamot 076-836 35 34 Vänge